SAF-HOLLAND Polska Sp.z o.o.
Representation for Baltic Region

(Estonia, Latvia and Lithuania)
Alexander Mareida
Riga
Latvia
1082

SAF-HOLLAND Polska Sp.z o.o.
Representation for Ukraine

Alexander Nikitan
Kiev Region, Kijevo – Svyatoshynskiy District,
(21 km, Zhytomyrski highway) Stoyanka,
Oblast Kiev
Ukraine
08114

SAF-HOLLAND Polska Sp.z o.o.

ul. Wawelska 131
Piła
Poland
64-920